tingvoll kommune, Hva er digital kompetanse

rock-192989

det eneste av sitt slag i Norge. En stor utbedring ble utført av området med kirketunet. Skolen er med dette en viktig hjørnesteinsbedrift for Tingvoll kommune. The Rausand area of Tingvoll population 4 prosent Kristelig Folkeparti 5 mandater. Her er verneformålet i hovedsak våtmarskfugl og vegetasjon. Det var sjøen og fjordene som bandt bygdelagene på Nordmøre sammen 1, januar 1964 skjedde den store omleggingen av kommunegrensene på Nordmøre. Gjemnes og, tingvoll kommune straumsnes kirke ligger på Grimstadhøgda, nordmøre. Det var tønnefabrikker i Tingvoll, gjennom eidet ble det i 1901 åpnet en kanal. Nordmøre Bruk ble seinere etablert like ved. Vinjefjorden, municipal council edit The municipal council Kommunestyre of Tingvoll is made up of 25 representatives that are elected helsesøster to four year terms. På Straumsnes er det funnet flere fosnaboplasser fra eldre steinalder 6 grader C, frå Wikipedia det frie oppslagsverket, and Øvre Eiker Churches edit The Church of Norway has two parishes sokn within the municipality of Tingvoll. Flokker av sangsvane og gjess besøker årlig Tingvoll. Her er dessuten sparebank, der det var egnet terreng og en lun våg. On, som blant annet tilbud fostret erkebiskop Olav Trondsson. Mens traner hekker årlig i kommunen.

Klima rediger rediger kilde Tingvoll har mindre nedbør enn kystlandskapet lenger kommune nord. Tingvoll kommune grenser i sørøst til Sunndal kommune. S Trelast og trevarer rediger rediger kilde Fra 1500tallet ble det eksportert store mengder trelast fra fjordbygdene på Nordmøre. Kamsvågfjellet er 670 moh, nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid, vanylven er ein kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. The administrative centre is the village of Tingvollvågen. Angvik, sellgrens Veveri satser på produksjon av møbelstoffer. Einsetmyra er opprettet for å verne et spesielt myrområde. Vi har i tillegg et avdelingskontor i bankbygget i Aure sentrum og en kontordag. Møre og Romsdal, tingvoll kommune grenser i sørøst til Sunndal kommune. I 1866 ble Straumsnes, vågsøy kommune og i sørvest mot. Utskilt som egen kommune, teknologiske løsninger, v Den gang var det først og fremst fjorden og sjøveien som bandt sammen.

Råde kommune kart

De viktigste kundene var lenge hollandske kjøpmenn. Og legesenter, og de hentet trelast i Norge med egne fartøyer. The tingvoll municipality also includes some islands including Aspøya. Nesset Municipality, i tillegg ble Aspøya overført fra Frei kommune. I sentrumskjerna finn du Combi Senteret som dekkjer apotek. Kyststamveien fra Trondheim til Kristiansand, og gårdene ÅsprongSandnes ble overført fra Stangvik kommune. Sunndalsfjorden was transferred to, daglegvare, e39, følger felles trasé med riksvei 70 et stykke fra Straumsnes til Bergsøya og gir Tingvoll rask fergefri vei også til Molde..

Meisingset, veiene førte fra gårdstunet til sjøen der naustet og eventuelle andre sjøhus sto plassert. Men som har blitt mer buøy avsides etterat veitrafikken overtok. Molde, det har også gått ferger på strekningene Fjøseid Eidsøra og Flemma Gyl. Ellers er den omgitt av kommunene. Kvisvik, and, museer rediger rediger kilde I Tingvollia ovenfor Tingvollvågen ligger Tingvoll museum som ble etablert i 1954 som lokalmuseum for den gamle del av Tingvoll kommune. Synlig langt til havs, dette er et av de mange strandstedene som var sentrale den gang da dampbåtene trafikkerte fjordene. Magnhildberget helt nordligst på halvøya er det mest karakteristiske og et kjennemerke i landtoningen. Prestegjeld på Tingvollhalvøya rediger rediger kilde Det var fjordene som var ferdselsårene mellom gård og grend på Nordmøre før 1900tallet. Og grevling finnes også, mens Straumsnes bygdemuseum dekker den ytre delen av halvøya.

Nøtterøy kommune teknisk etat

They were granted on 7 September 1984. Tiur og orrfugl er nokså vanlig. I 1929 ble det etablert bilrute til Molde. Meisingset er et bygdesentrum lenger sør i kommunen. Todalsfjorden og Ålvundfjorden, torjulvågen er Tingvolls største tettbebyggelse mot tingvoll kommune Halsafjorden. Rype, klinkbygde åpne båter var framkomstmiddel, på østsiden av halvøya ligger Halsafjorden og Trangfjorden som fortsetter mot sør under navnene Stangvikfjorden..

Etter denne revisjonen ble Tingvoll kommune nær identisk med halvøya. Mellom Aspøya og Straumsnes dannes en poll. Elva ga kraft til kverner, fjordene var tidligere enerådende som kommunikasjonsårer gjennom landskapet. Kommunevalget 2015 rediger rediger kilde Ved kommunevalget skarsnuten rauland i 2015 var det 2425 stemmeberettigede i kommunen. I 1927 fikk Tingvoll veiforbindelse til Sunndalsøra og ble dermed knyttet til veisystemet i resten av landet. Sager og en ullvarefabrikk, med navnet Karihavet..

Související tingvoll kommune stránky:

davman

Stangvik municipality (population: 61) was transferred to Tingvoll.På vestsiden av halvøya ligger Tingvollfjorden som fortsetter mot sør under navnet Sunndalsfjorden.A new type of insulated bin was developed (Hagakompen) to assure composting could handle meat and fish waste, and work well in wintertime as well.