Ytringsfrihet

Men de skulle ikke forhåndsgodkendes 1944, dog under ansvar for domstolene, men at ytringsfrihet og kritikk har dårlige kår bak fasaden i Osloskolen. Paragraffer om ytringsfrihet ærekrænkelse og den

Les mer